• Zvonenia

   Nedeľa 24. 6. 2018
  • Počasie Nálepkovo - Svieti.com

   IP 

  • Fotogaléria

   • 1. miesto v okresnom kole v atletike
   • Výchovný koncert
   • Deň detí na našej škole
   • Otvorená hodina dejepisu
   • Deň matiek
   • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
   • Deň Zeme
   • Deň učiteľov
   • Zápis do 1. ročníka
  • Počet návštev: 1316574